มะม่วงน้ำปลาหวาน

คำอธิบายอย่างย่อ

ผลไม้รวม

คำอธิบายอย่างย่อ

ลำใยกระป๋อง

คำอธิบายอย่างย่อ

ลิ้นจี่กระป๋อง

คำอธิบายอย่างย่อ

เงาะกระป๋อง

คำอธิบายอย่างย่อ

เฉาก๊วย

คำอธิบายอย่างย่อ

สละลอยแก้ว

คำอธิบายอย่างย่อ

ลูกตาลลอยแก้ว

คำอธิบายอย่างย่อ

สตอเบอรี่ลอยแก้ว

คำอธิบายอย่างย่อ

บัวลอยเผือก

คำอธิบายอย่างย่อ

บัวลอยเผือกไข่หวาน

คำอธิบายอย่างย่อ

กุ้งทรงเครื่องแชบ๊วย

คำอธิบายอย่างย่อ